Дубівська громада

Волинська область, Ковельський район

ПРОЕКТ Рішення "Бюджет ОТГ на 2020 рік"

Дата: 12.12.2019 12:43
Кількість переглядів: 1097

                                                      Фото без опису

                             ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         Сорок восьма сесія сьомого скликання

 

                                ПРОЕКТ                РІШЕННЯ        

 

від 17 грудня 2019 року №   /12

с.Дубове

 

 

Про бюджет об’єднаної територіальної  

громади на 2020 рік

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України сільська рада вирішила:

      1.Визначити на 2020 рік:

-доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 45914770 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 43359200 грн, доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 2555570 грн, згідно з додатком № 1до цього рішення;

 

-видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 45914770 грн , в тому числі видатки загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади 43324100 грн, видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 2590670 грн, згідно з додатком №3 до цього рішення;

 

-профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 35100 грн,  згідно з додатком №2 до цього рішення;

 

-дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 35100 грн, згідно із додатком №2 до цього рішення;

 

-оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 30000 грн, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;

 

-резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 30000 грн, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього рішення.

 

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

    Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених у розписі бюджету об’єднаної територіальної громади як видатки споживання, можуть спрямовуватись з місцевих бюджетів на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 4 до цього рішення.

    Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу Україні надати право сільському голові :

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин та інших місцевих бюджетів з бюджетом об’єднаної територіальної громади та вимог інших нормативно-правових актів;

- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій з урахуванням змін показників міжбюджетних відносин бюджету об’єднаної територіальної громади з обласним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

 

4.Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів з будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5.Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 1430028грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік :

  1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені  статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

  2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

     1) у частині доходів є доходи та трансферти, визначені у статті 691 Бюджетного кодексу України;

    2)  у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1  статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади:

згідно з пунктом з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідно залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно  з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

 згідно  з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного сільською радою.

9. Визначити на 2020 рік  відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  бюджету об’єднаної територіальної громади  видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню.

 

        10. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільськії раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які покриваються Державною казначейською службою України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

       11. Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету забезпечити:

   1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

   2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

    3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

     4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

      5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених  головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право  сільському голові за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку та контролю за використанням майна перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені цим рішенням, без зміни загального обсягу призначень, в тому числі у частині перерозподілу:

видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади;

видатків в межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з бюджету об’єднаної територіальної громади;

об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

  13. Дозволити сільськії раді, в особі сільського голови, у 2020 році здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах в установах банків в межах поточного бюджетного періоду з зарахуванням відсотків за їх використання до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6, та шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному постановою кабінету Міністрів України від 23.05.2018 №544.

14. Фінансо-економічному відділу сільської ради у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та врахувати зміни у класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

15. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року.

16. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Фінансо-економічному відділу сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у десятиденний термін з дня його ухвалення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

         18. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку та контролю за використанням майна .

 

 

 

 

Сільський голова                                                     Р.ТРОЦЮК                                                                               

 

 Бабарига 99130

https://rada.info/upload/users_files/04333939/20d701a995754c3a7cdd845bc786bf28.doc

https://rada.info/upload/users_files/04333939/069961a7956066e5e72633c3b1f0749a.xls

https://rada.info/upload/users_files/04333939/e750c2d744c404e630819a29249cae3e.xls

https://rada.info/upload/users_files/04333939/e4c33a4e0075988df4651fe7b22aaa41.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04333939/36d7ca877c5627c5c750aeeae07d6802.xls

https://rada.info/upload/users_files/04333939/c268299041201cca7c0b1297c9910749.xls

https://rada.info/upload/users_files/04333939/d8c81234d4d8025754c4a7d52dde94aa.xls


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь