Дубівська громада

Волинська область, Ковельський район

проекти рішення 28 сесії Дубівської сільської ради

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         Двадцять восьма  сесія сьомого скликання

                                       ПРОЕКТ   РІШЕННЯ                           

 

від 22 грудня 2017 року №

     С.Дубове

Про сільський бюджет на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 37398,140 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 35809,700 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету 1588,440 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку 510,0 тис.гривень згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету за головними розпорядниками коштів сільського бюджету та бюджетними програмами у сумі 37398,140 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського бюджету 35599,7 тис.грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 1798,440 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку -720,0 тис.гривень згідно з додатком № 3 цього рішення;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 210,0 тис.грн, у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 210,0 тис.грн згідно з додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 210,0 тис.грн, у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 210,0 тис.грн  згідно з додатком 2 цього рішення.

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету на 2018 рік у сумі 100,0 тис.гривень.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком №5 цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці (КЕКВ 2110);

-  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120);

-  продукти харчування (КЕКВ 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

-  соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

-  поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620);

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення

6. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 1436,516 тис.грн згідно із додатком № 7 до цього рішення.

7. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

         8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти з інших бюджетів.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік є:

- у частині доходів надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з сільським бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій з урахуванням змін показників міжбюджетних відносин сільського бюджету з районним, обласним та іншими місцевими бюджетами;

- за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку та контролю за використанням майна проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів сільського бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з сільського бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів сільського бюджету.  

12. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду сільського бюджету.

13. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року.

Сільський голова                                                           Троцюк Р.В.       

https://rada.info/upload/users_files/04333939/3b4c2984e5ab3096c75cd181b7807224.xls                                                                         

https://rada.info/upload/users_files/04333939/815fd0826e7377cfec281cab3890d752.xls

https://rada.info/upload/users_files/04333939/8064ffb4670f8139bc55a2f75ef2a57a.xls

https://rada.info/upload/users_files/04333939/93b0cac383c0a7da2b5ff04c3b36e163.xls

https://rada.info/upload/users_files/04333939/ea04bb9e867f34feaf2a74ee1da3740b.xls

https://rada.info/upload/users_files/04333939/bd77317d375bfdb0ddc66d1ad4dc2ea3.xls

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

                         ДО СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 рік

 

 

           Проект рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2018 рік» розроблено відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстраційний № 7116) та проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстраційний № 7000).

 

                       СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН

 

     Формування сільського бюджету на 2018 рік здійснено з урахуванням тенденцій соціально-економічного розвитку Ковельського району та регіону, що склались у поточному році та на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року №399, з урахуванням змін до законодавства щодо росту мінімальної заробітної плати та зростання середньої заробітної плати.

      За 11 місяців 2017 року надійшло усього доходів 32890,142 тис.грн., з них до загального фонду  -28820,156 тис.грн. при планових показниках 27673,159 тис.грн що становить 104,14%. До спеціального фонду бюджету надійшло 4069,986 тис.грн. при плані 2968,213 тис.грн. що становить 137,12%.

Обсяг власних надходжень до місцевого бюджету, отримані трансферти з державного бюджету забезпечили належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери , що утримується за рахунок місцевого бюджету, що, в свою чергу, сприяло стабільності соціально-економічної ситуації на території сільської ради.

За оперативними даними фінансування видатків із загального фонду місцевого бюджету за 11 місяців 2017 року проведено на 25604,525тис. грн або на 87,51 відсотка до запланованого.­­­­­­­­­­­­­­­­­ На основні галузі соціально-культурної сфери  спрямовано 19438,732 тис. грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуванням -15620,165 тис грн., придбання продуктів харчування на 370,332 тис.грн., на оплату енергоносіїв - 1322,861 тис.гривень.

Формування проекту сільського бюджету на 2018 рік здійснено з урахуванням тенденцій соціально-економічного розвитку громади, що склались у  2017 році, виконання сільського бюджету та уточненого Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2018 рік, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 зі змінами.

 

ПРОГНОЗ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2019-2020 РОКИ

 

Процес складання прогнозу місцевого бюджету на два наступні за звітним періоди регламентовано частинами третьою – п’ятою статті 21 Бюджетного кодексу України.

Прогноз місцевого бюджету – документ, що визначає прогнозні показники фінансових ресурсів місцевого бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органом місцевого самоврядування і є орієнтиром бюджетної політики адміністративно-територіальної одиниці у середньостроковому періоді для збалансування  напрямів політики розвитку з бюджетними можливостями.

Подається прогноз до відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про місцевий бюджет та схвалюється місцевими органами влади.

Відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки при формуванні показників державного бюджету на 2018 рік здійснюється пілотна робота із запровадження середньострокового бюджетного планування. Середньострокове бюджетне планування на рівні місцевих бюджетів планується запровадити починаючи з 2019 року.

Прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 і передбачає ріст індексу споживчих цін на 106,2-110,3 відсотка у 2019 році та 105,8-108,7 відсотка у 2020 році, ріст середньомісячної заробітної плати до розміру 9337-9742 грн. у 2019 році та 10342-10905 грн. у 2020 році.

Міністерством фінансів України листом від 01.08.2017 року №05110-14-21/20701 доведено прогнозний обсяг на 2019-2020 роки прожиткового мінімуму для громадян, показників мінімальної заробітної плати та І-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відповідно до сценарію 1. Обсяг мінімальної заробітної плати прогнозується у 2019 році на рівні 4173 грн. (ріст 12,1 відсотка), у 2020 році на рівні 4425 грн. (ріст 6,0 відсотків). Розмір І-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки прогнозується у 2019 році на рівні 1921 грн. (ріст 9,0 відсотків), у 2020 році на рівні 2073 грн. (ріст 7,9 відсотка). У 2019-2020 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на відповідні роки. З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум прогнозується на рівні 1853 грн., з 1 липня 2019 року – 1925 грн., з 1 грудня 2019 року – 1999 грн., з 1 січня 2020 року – 1999 грн., з 1 липня 2020 року – 2069 грн., з 1 грудня 2020 року – 2139 гривень.

Витрати місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2019-2020 зростатимуть у середньому на 10 відсотків.

Індикативні показники доходів та витрат сільського бюджету будуть включені до Прогнозу сільського бюджету на 2019-2020 роки після схвалення Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на 2019-2020 роки та надання прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів для сільської ради, обрахованих на підставі відповідних показників економічного і соціального розвитку України.

Бюджетна і податкова політика на рівні сільської ради у середньостроковій перспективі, як і у 2017 році, має бути спрямована на вирішення наступних основних завдань:

підвищення фінансової спроможності місцевого бюджету та  забезпечення на цій основі підвищення рівня життя мешканців сільської ради і економічного розвитку території;

мінімізації ухилення від сплати податків, в тому числі за рахунок збільшення ролі органів місцевого самоврядування у контролі за дотриманням законодавства про працю суб’єктами господарювання та недопущення зростання недоїмки  місцевого бюджету;

забезпечення у ході затвердження та виконання місцевого бюджету збалансованої бюджетної політики, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку, урахування в показниках бюджету у повному обсязі потреби в коштах для здійснення соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, недопущення утворення бюджетної заборгованості за основними соціальними виплатами та витратами на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг;

підвищення ефективності видатків місцевого бюджету шляхом забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях, посилення фінансової дисципліни при використанні коштів місцевого бюджету, збільшення прозорості формування та виконання бюджету, проведення постійного моніторингу показників ефективності витрат, кількісних та якісних показників здійснення видатків місцевого бюджету.         

Бюджетна політика на період 2018-2020 років на території сільської ради спрямовуватиметься, у першу чергу, на забезпечення стабільності фінансування соціальних витрат, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери, реалізацією соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення, забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.

Разом з тим, надзвичайно важливим у цьому періоді має стати збільшення інвестиційної складової місцевого бюджету, підтримка економічного зростання, оновлення закладів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури, стимулювання переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, реалізація державних структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві.

 

 

                                     МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

 

         Міжбюджетні відносини передбачаються між державним бюджетом та обласним, районним, міським бюджетами.

        У доходах сільського бюджету передбачено наступні види міжбюджетних трансфертів:

дотація з обласного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2103,8 тис.грн.;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 16681,9 тис.грн.;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2651,7 тис.грн.;

        Для визначення обсягу дотації обраховується співвідношення надходжень на одного жителя з відповідним показником середньому по Україні. При цьому, механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнем надходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні отримають базову дотацію (але лише 80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), для підвищення рівня їх забезпеченості. Для місцевих бюджетів з рівнем надходжень в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюватиметься.

       При розрахунку обсягу дотацій (базової/реверсної) використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2017 року, враховуючи кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 1.10.2017 року (за даними Міністерства соціальної політики України) та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за 2016 рік.

      З урахуванням зазначеного, середній рівень надходжень на 1 жителя, який використано при розрахунку дотацій склав по податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад – 1451,65 грн. Тобто, базову дотацію отримують бюджети міст, районів, об’єднаних територіальних громад, у яких находження податку на доходи фізичних осібна 1 жителя нижче 1306,48 гривень.

       Реверсна дотація передбачається, коли надходження на 1 жителя становлять для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад  – вище 1596,8 гривень.  Для нашого бюджету це становить 424,0 тис.гривень.

       Як і у 2017 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Кошти медичної субвенції спрямовуються на надання вторинної медичної допомоги населенню та надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року.

У зв’язку зі змінами у порядку надання освітньої та медичної субвенції та передачі значної частини витрат на місцевий рівень передбачено щорічне надання місцевим бюджетам додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я. При цьому, законодавчо визначено критерії та параметри, які застосовуються для розподілу додаткової дотації між місцевими бюджетами, яка спрямовується на видатки навчальних закладів, крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, та видатки закладів охорони здоров’я з оплати комунальних послуг і енергоносіїв.

         Відповідно до рішення сільської ради №25/10 від 18 жовтня 2017 року «Про делегування повноважень Ковельській районній раді на 2018 рік з реалізації державних програм соціального захисту населення» субвенції на виконання програм соціального захисту і соціального забезпечення у 2018 році передано до районного бюджету.

 

                         

 

                            ДОХОДИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 

          Розрахунок дохідної частини сільського бюджету на 2018 рік здійснено відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України із врахуванням децентралізації .

        Дохідна частина сільського бюджету на 2018 рік сформована в загальній сумі 37398,140 тис.грн., у тому числі 35809,700 тис.грн. – загальний фонд, 1588,440 тис.грн. – спеціальний фонд.

        Основним джерелом доходів загального фонду сільського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого прогнозується у сумі 9583,0 тис. гривень. При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано оподаткування доходів фізичних осіб за основною ставкою 18 відсотків, ріст мінімальної заробітної плати у наступному році до 3723 грн., підвищення прожиткового мінімуму, легалізація виплати заробітної плати.

        Крім того, плануються надходження земельного податку з юридичних осіб 810,0 тис.грн, орендої плати з юридичних осіб – 638,0 тис.грн, земельний податку з фізичних осіб –210,0тис.грн, з оренди з фізичних осіб –130,0 тис.грн, єдиного податку 1430,0 тис.грн, податок на нерухоме майно 483,0 тис.грн., акцизний податок з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизних товарів -1073,0 тис.гривень.

      Джерелом спеціального фонду сільського бюджету є власні надходження бюджетних установ, що фінансуються з сільського бюджету, їх обсяг на 2018 рік визначено в сумі 974,740 тис.грн., надходження до цільового фонду –100,0 тис.грн, та  кошти від продажу земельних ділянок в сумі  510,0 тис.гривень.

 

Фото без опису

 

 

 

                           

 

ВИДАТКИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

      Проект сільського бюджету на 2018 рік складено з урахуванням вимог програмно-цільового бюджетування.

      Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 зі змінами затверджено у новій редакції:

 • структуру кодування бюджетних програм місцевих бюджетів;
 • нову типову відомчу класифікацію;
 • нову програмну класифікацію видатків місцевих бюджетів.

      Проект бюджету складено з урахуванням вимог наказу щодо змін бюджетної класифікації та з урахуванням очікуваних змін у класифікації доходів бюджету у частині відображення міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів.

       Усього витрати сільського бюджету у 2018 році складуть 37398,140 тис.грн, в тому числі із загального фонду сільського бюджету – 35599,700 тис.грн, спеціального – 1798,440 тис.грн, в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 210,0 тис.гривень.

        Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетних галузей за загальним фондом обрахований у загальній  сумі 21899,854 тис.грн. і враховує виплати за посадовими окладами, доплати і надбавки обов’язкового характеру, матеріальну допомогу на оздоровлення окремим категоріям працюючих у бюджетній сфері відповідно до вимог законодавства тощо.

         При підготовці бюджету враховано встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 3723 грн на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС - 1762 гривень.

 

Фото без опису

 

           При формуванні окремих видатків соціального характеру враховано прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні.

        Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг розраховані з урахуванням фактичного споживання у 2017 році, діючих на даний час цін і тарифів та особливостей кожного закладу у частині проведених заходів з енергозбереження.

        Витрати на поточне утримання установ передбачені з урахуванням потреби забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних суспільних функцій.

 

Фото без опису

           

 

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

        У сільському бюджеті на 2018 рік видатки на виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачені у загальній сумі 3885,170 тис.гривень.

       Видатки на виплату заробітної плати працівникам апарату ради становлять 2832,440тис. гривень. У розрахунках видатків на оплату праці враховано виплати за посадовими окладами, надбавки та доплати обов’язкового та стимулюючого характеру, матеріальну допомогу на оздоровлення.

      Планові показники видатків на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги пропонується передбачити у розмірі 99,590 тис.грн, що відповідає прогнозному рівню цін та тарифів на природній газ та електроенергію.

     Видатки по незахищених статтях на утримання виконавчого апарату сільської ради обраховані в сумі 328,0 тис.гривень.

 

 

                                                     ОСВІТА

 

        У розрахунках по освітній галузі враховано зміни, що вносяться до чинного бюджетного законодавства з 1 січня 2018 року щодо джерел фінансування окремих видатків по галузі «Освіта».

      На фінансування Дубівського дошкільного навчального закладу  та Облапського дошкільного навчального закладу з короткотривалим перебування дітей, плануються видатки (без урахування власних надходжень бюджетних установ) у загальній сумі 1442,410 тис.гривень. На оплату праці працівників передбачаються кошти 989,3 тис.гривень, в розрахунок включені всі обов’язкові виплати – посадовий оклад, вислуга років, надбавка за престижність в розмірі 20%, матеріальна допомога на оздоровлення, надбавки за шкідливі умови праці.

      На харчування дітей заплановано 71,725 тис.грн. Вартість харчування 1 дитини в день передбачена в сумі 18 гривень для ясельної групи та 24 гривні для різновікової. Батьківська плата передбачається в розмірі 80 %.

      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 90,0 тис.гривень. Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений, з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2018 році.

       Джерелами формування спеціального фонду по дошкільних навчальних закладах є власні надходження бюджетних установ освіти у сумі 204,336 тис.грн., які спрямовуються на  придбання продуктів харчування.

       Видатки на виконання бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» заплановані в сумі 23106,770 тис.гривень, в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 16681,9 тис.грн, додаткової дотації  на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 1868,755 тис.грн,  та сільського бюджету –4556,115 тис.гривень.

     Фонд оплати праці працівників на 2018 рік обрахований в загальному обсязі 16926,794 тис.гривень.

     Фонд оплати праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції складає 13665,500 тис.гривень. В межах зазначеного ресурсу заплановано посадові оклади з обов’язковими надбавками та доплатами, щорічна винагорода в розмірі 50%, надбавка за престижність, матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників та інше. Крім того, передбачено покращення умов оплати праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, а саме встановлення мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче одинадцятого.

      Розрахунок видатків на оплату праці обслуговуючого персоналу проведено із врахуванням розміру мінімальної заробітної плати в сумі 3723 грн. та посадового окладу працівника І-го тарифного розряду – 1762 гривень. Обсяг додаткової дотації на дану мету передбачений у сумі 1868,755 тис.гривень.

      Відповідно до статті 5 Закону України від 26.04.2001 №2402-ІІІ «Про охорону дитинства» заплановані видатки на харчування. Розрахунок проведено з урахуванням натуральних норм та очікуваних контингентів учнів. Обсяг видатків на харчування в загальноосвітніх школах на 2018 рік по загальному фонду у сумі  225,555 тис.грн. дасть можливість забезпечити за рахунок коштів сільського бюджету харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами та дітей з малозабезпечених сімей (1-4 класи) з розрахунку 8,00 грн. на день. За рахунок коштів сільського бюджету передбачено річні видатки на харчування учнів, батьки яких мобілізовані та демобілізовані  та на учнів 1-4 класів у розмірі 3 гривень.

      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 1885,785 тис.гривень. Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений, з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2018 році.

       На реалізацію заходів Комплексної програми розвитку освіти Дубівської сільської ради на 2017-2021 роки по загальноосвітніх закладах передбачено 155,816 тис.гривень. Зазначені видатки спрямовуються на забезпечення проведення  предметних олімпіад, спортивно-масових змагань та підвезення учнів до опорного навчального закладу, виплати стипендії обдарованим дітям.

     Джерелами формування спеціального фонду по загальноосвітніх школах є власні надходження бюджетних установ освіти у сумі 759,904 тис.грн., які спрямовуються на  харчування учнів у школах та кошти бюджету розвитку (з них 210,0 тис.грн переданих із загального фонду) у сумі 720,0 тис.грн. передбачається спрямувати на виготовлення  ПКД та проведення  робіт по  реконструкції НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад с.Вербка» .

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Для виконання основних завдань із соціального захисту та соціального забезпечення населення у 2018 році передбачено 694,190 тис.гривень.

         У зв’язку з утворенням Центру із надання соціальних послуг Дубівської сільської ради заплановані видатки на утримання установи в сумі 494,190 тис.гривень. В складі видатків основну питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями,  обсяг якої становить 480,040 тис. гривень.

        На проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 4,150 тис. гривень.

       На виконання Програми соціального захисту населення Дубівської сільської ради на 2017-2020 роки передбачаються асигнування загальним обсягом 150,0 тис.гривень. Цей фінансовий ресурс дозволить забезпечити виплати одноразової допомоги на лікування, одноразової допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні Сили України та допомоги на поховання.

      На виконання «Цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей Дубівської сільської ради на 2017-2022 роки» передбачено видатки у сумі 50,0 тис.гривень.

 

                             КУЛЬТУРА І МИСТЕЦВО

 

          У сільському бюджеті на 2018 рік видатки на галузь культури передбачені у загальному обсязі у сумі 1088,545 тис.грн., в тому числі асигнування загального фонду становлять 1080,545 тис.грн., спеціального фонду (власні надходження установ) – 8,0 тис.гривень.

На утримання Публічної бібліотеки з загального фонду передбачено 415,040 тис.гривень.

На утримання Центру культури і дозвілля передбачено кошти в сумі 585,505 тис.грнивень.

Видатки на заробітну плату заплановані в обсязі 610,057 тис. гривень. За рахунок бюджетних асигнувань буде забезпечена виплата заробітної плати відповідно до нових умов оплати праці, які запроваджуються з  1 січня 2018 року, матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу для всіх працівників закладів культури, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 10%, надбавок за особливі умови роботи, за стаж.

       Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений, з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2018 році, в сумі 178,415тис. гривень.

       На проведення заходів Програми відзначення пам’ятних дат передбачено асигнування у сумі 80,0 тис. гривень.

      Кошти спеціального фонду у сумі 8,0 тис.грн. передбачається спрямувати на придбання матеріалів, обладнання та  оплату відряджень. 

 

                            ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

            На реалізацію Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Дубівської сільської ради на 2016-2018 роки в сільському бюджеті передбачаються асигнування загальним обсягом 25,0 тис.гривень. Цей фінансовий ресурс дозволить забезпечити проведення спортивно масових заходів, виплати добових спортсменам, перевезення їх та закупівлю спортивного інвентаря.

 

           ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

         У сільському бюджеті для організації благоустрою сіл сільської ради передбачені видатки на 2018 рік в сумі 665,0 тис.грн., це послуги по обслуговуванню вуличного освітлення та придбання ламп вуличного освітлення,  вивіз сміття, спилювання дерев, благоустрій кладовищ, в т.ч. оплата електроенергії за вуличне освітлення -180,0 тис.гривень.

 

                                 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

         Для виконання основних завдань з економічної діяльності передбачається виділення коштів на реалізацію заходів Програми підтримки особисто селянських господарств у Дубівській ОТГ на 2017-2020 роки у сумі 12,0 тис.грн., та на здійснення заходів по землеустрою у 2018 році  заплановані видатки у сумі 20,0 тис.гривень на виготовлення права власності на землі комунальних установ сільської ради.

 

                   БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

 

        У сільському бюджеті відповідно до програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Дубівської сільської ради передбачені видатки в сумі 100,0 тис.грн. на виготовлення проектів змін до генпланів забудови населених пунктів.

 

                    ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, 

                                  ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

 

      У  сільському бюджеті на 2018 рік  передбачені видатки на проведення робіт по ремонту, реконструкції автомобільних доріг в сумі  300,0тис.грн., в тому числі:  для закупівлі дизпалива, паливо-мастильних матеріалів, дорожніх знаків – 100,0 тис.грн., для виконання поточного ремонту та грейдерування доріг, очищення їх від снігу, поточного ремонту дорожнього освітлення – 200,0 тис.гривень.

    

                                         ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

 

      Кошти цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування заплановані в сумі у сумі 100,00 тис.грн, за рахунок поступлень від наданих послуг трактора. Дані кошти пропонується використовувати на оплату праці трактористу та на придбання ПММ та оплату послуг.

 

                    ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ             

                                 НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

         Для здійснення заходів з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в сільському бюджеті пропонується виділити кошти  у сумі 25,0 тис.гривень.

                                  МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

 

         Видатки на місцеву пожежну охорону передбачені у сумі 202,1 тис.гривень. Заплановано виплату заробітної плати 3 пожежникам у розмірі 149,0 тис.грн відповідно до нових умов оплати праці, які запроваджуються з 1 січня 2018 року. Також передбачені видатки для придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин  та інші  видатки на утримання даної установи.

 

                       ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО   

                                            СЕРЕДОВИЩА        

        

       Для забезпечення іншої діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів у сільському бюджеті на 2018 рік та  відповідно до Програми охорони навколишнього середовища Дубівської сільської ради на 2013-2018 роки планується використати 50,0тис.грн. для окультурення сміттєзвалища, захисту від підтоплень, очищення русел річок і каналів від дерев та кущів.

        На природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів передбачено асигнування  у сумі 3,7 тис.гривень.

 

                              СУБВЕНЦІЇ ІНШИМ БЮДЖЕТАМ

 

      Всього з сільського бюджету пропонується спрямувати субвенцій у сумі 3835,699 тис.грн., з яких :

     - реверсну дотацію державному бюджету у сумі 424,0 тис.гривень;

    - субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції бюджету міста Ковеля –2651,7 тис.грн, в тому числі цільові видатки на надання первинної медичної допомоги -479,4 тис.грн та на надання вторинної медичної допомоги -2172,3тис гривень.

    - іншу субвенцію у сумі 759,999 тис.грн., з них на: оплату енергоносіїв закладів охорони здоров’я розташованих на території сільської ради – 195,846 тис.грн., на відшкодування заробітної плати кочегарів по закладах охорони здоров’я району – 39,199 тис.грн.,   на утримання інших закладів освіти -36,1 тис.грн., на утримання методкабінету відділу освіти райдержадміністрації на 6 місяців  – 41,391 тис.грн., Голобській дитячо-юнацькій спортивній школі у сумі 152,019 тис.грн., виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – 16,680 тис.грн., на здійснення видатків по обслуговуванню дітей із сіл сільської ради в міській школі мистецтв та дитячій художній школі – 278,764 тис.гривень.

 

 

 

  Начальник фінансово-економічного відділу                        Н.П. Бабарига

 

 

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

                                       ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

 

 

с. Дубове    

Про  порядок  денний    двадцять восьмої

позачергової сесії  Дубівської сільської

 ради  сьомого  скликання.                            

 

 

              Відповідно до частини 14 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  ВИРІШИЛА:

          Затвердити такий порядок денний двадцять восьмої позачергової сесії Дубівської сільської ради сьомого  скликання:                     

1.Про план роботи ради на перше півріччя 2018 рік.

                                Інформує: секретар ради Копанчук О.П.

2.Про   затвердження структури  виконавчих органів ради.

                                Інформує: секретар ради Копанчук О.П.

3. Про затвердження  штатної чисельності  комунальних установ Дубівської сільської ради.

                     Інформує: секретар ради Копанчук О.П.

4. Про затвердження кадрового резерву  Дубівської сільської ради.

                       Інформує: спеціаліст з кадрової роботи Гарбарчук І.А.

5. Про затвердження розпоряджень сільського голови виданих  у міжсесійний період.

                                  Інформує: секретар ради Копанчук О.П.

6.Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату сільської ради.

                                  Інформує: секретар ради Копанчук О.П.

7.Про умови оплати праці сільського голови та працівників виконавчих органів ради.

                                  Інформує: секретар ради Копанчук О.П.

8.Про прийняття у комунальну власність Дубівської сільської ради майна бібліотечних закладів Ковельської ЦБС бібліотек –філій с.Дубове, Городище, Облапи, Вербка та бібліотеки – клубу с. Бахів.

                                  Інформує: секретар ради Копанчук О.П.

9.Про прийняття у комунальну власність Дубівської сільської ради майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ району.

                                  Інформує: секретар ради Копанчук О.П.

10.Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти.

                                  Інформує:начальник відділу освіти ,охорони здоров’я,культури,молодв та спорту ,соціального захисту населення Лук’янчук Н.Ю.

11.Про затвердження Програми зайнятості населення.

                                  Інформує: секретар ради Копанчук О.П.

12.Про  сільський бюджет на 2018 рік.

                                 Інформує: начальник фінансово- економічного відділу Бабарига Н.П.

 

 

13.Розгляд заяв.  

 

      1.    Про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків, господарських будівель та споруд.

    1.1  Лукашук Володимир Юрійович жит.с.Дубове

    1.2  Борисюк Віталій Миколайович жит.с.Облапи

 

 

       2.  Про надання згоди на виготовлення технічної документації по встановленню (відновленню) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд  

             2.1 Смітюх Ніна Іванівна жит.с.Дубове

             2.2 Ридзевська Наталія Вікторівна жит.м.Ковель

             

 

       3.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічних документацій щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) та надання їх у власність.

                                   відвод

             3.1 Полховський Юрій Володимирович жит.м.Ковель

             3.2. Гайдучик Микола Григорович жит.м.Ковель

                              

                              Техн.. докум

            3.2 Столярчук Олександр Миколайович жит.с.Бахів

            3.3 Яблонська Світлана Дмитрівнажит.м.Ковель

            3.4 Іллюх Тетяна Леонідівна жит.с.Вербка

            3.5 Мацюк Павло Олексійович жит.с.Дубове

           

       4. Про затвердження детального  плану території  земельної ділянки гр.. Урдюк Юлія Миколаївна жит.с.Бахів.

       

       5. Про затвердження проекту зміни цільового призначення земельної ділянки гр..Римарук Олександр Вячеславович жит. с.Озеряни

 

 

 

Сільський голова                                                                                       Троцюк Р.В.

 

ДУБІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ    ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА   СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

22 грудня  2017 року №   

С.Дубове

 

 «Про затвердження структури

  виконавчих органів ради»   

 

         Відповідно до ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»   з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради   сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  структуру виконавчих органів ради у новій редакції (додаток 1). 

2.Затвердити загальну чисельність апарату виконавчих органів ради    в кількості  28 осіб.             

3.Фінансово – економічному відділу ( Бабарига Н.П.):

3.1. Внести зміни до штатного розпису та ввести його в дію з 10.01.2018 року

3.2. Передбачити асигнування на фінансування витрат по утриманню загальної чисельності апарату управління  та виконавчих органів Дубівської сільської ради.

4. Дозволити сільському голові, в разі виробничої необхідності , вносити зміни в межах загальної чисельності апарату ради та виконавчих органів.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  регламенту , депутатської етики, діяльності , законності та правопорядку та відповідальність на секретаря виконавчого комітету сільської ради.

6. Дане рішення набирає чинності з 10 січня 2018 року.

7. Рішення сесії сільської ради від 27 грудня 2016 року № 16/7 «Про затвердження структури виконавчих органів ради» втрачає чинність 31 грудня 2017 року.

 

Сільський голова                                                                        Р.В.Троцюк

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Додаток  1  

                                Сруктура  виконавчих органів

                   Дубівської       сільської        ради

Сільський голова – 1

Заступник сільського голови з питань виконавчого комітету – 1

секретар ради та секретар виконавчого комітету – 1

в.о. старости – 2

Всього - 5

Відділи   

Відділ бухгалтерського обліку та звітності: - 6

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головний бухгалтер – 1

Спеціліст 2 кат, бухгалтер  – 4

Касир- бухгалтер  – 1

Фінансово –економічний  відділ:- 3

Начальник  фінансово– економічного відділу - 1

        Спеціаліст 2 кат , економіст– 2

Відділ з питань освіти, охорони здоров’я,культури,молоді та                 спорту,соціального захисту населення:- 4

Начальник відділу з питань освіти, охорони здоров’я,культури,молоді та                 спорту,соціального захисту населення - 1

Спеціаліст відділу з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді          та   спорту -1

Спеціаліст з питань соціального  захисту населення -1

Діловод-1

Загальний відділ-10

Начальник загального відділу -1

Спеціаліст з  питань земельного кадастру -1

Спеціаліст з організаційно – реєстраційної роботи – 1

Спеціаліст  з кадрової роботи та ВОС -1

Спеціаліст - юрист -1

Спеціаліст 2 кат, землевпорядник – 2

діловод – 1

водій -1

техпрацівник - 1

        Всього - 23

 

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

                                        ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

 

 

с. Дубове    

Про   затвердження  кадрового резерву 

в Дубівській сільській раді  

 

 

      Відповідно до статті 16 Закону України «Про службу в органах   місцевого самоврядування» та Постанови  Кабінету Міністрів  України від  24.10.2001 року № 1386 «Про затвердження  типового порядку  формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування» керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дубівська сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

     1.Затвердити  кадровий резерв для просування по службі і зайняття  посад у Дубівській сільській раді  згідно з додатком 1.              

     2.Затвердити Порядок  формування кадрового резерву Дубівської сільської ради ( додається ).

     3.Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на комісію з питань Регламенту, депутатської етики, діяльності, законності та правопорядку.

 

 

 

 

 Сільський голова                                                                            Р.В.Троцюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Затверджено

                                                                                                                        рішенням Дубівської сільської ради

                                                                                                                        від  22.01.2018 року   № 28/     

 

                            Порядок формування кадрового резерву  Дубівської   сільської ради

 

1. Кадровий резерв Дубівської сільської ради для зайняття посад і просування по службі створюється за рішенням сесії сільської ради.

 Формування кадрового резерву  передбачає добір працівників, які:

- спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;

- мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання рішень.

 1. Кадровий резерв формується з:
 • посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування;
 • державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;
 • спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також  випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо- професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

3.  До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили     бажання зайняти посаду в Дубівській  сільській раді, мають відповідну кваліфікацію та освіту  або здобувають її.

        Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка виявила бажання зайняти відповідну посаду у сільській раді.

 Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи

   4.  Кадровий резерв на  виборні посади згідно із законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не формується.

     На посади інших працівників органів місцевого самоврядування кадровий резерв формується з такого розрахунку: головного  бухгалтера- начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності,  начальника фінансово – економічного відділу, начальника відділу освіти,охорони здоров’я,культури ,  молоді та спорту, соціального захисту населення, начальника загального відділу     не менше однієї особи, про що складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву.

     Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається  щороку в грудні.

      У разі потреби  до списку протягом року можуть вноситися зміни у порядку  , встановленому для зарахування  до кадрового резерву.

    5. Список осіб, зарахованих до кадрового резерву   затверджується розпорядженням сільського голови.

    6. Із зарахованими до кадрового резерву проводиться робота  згідно із особистими річними планами, затвердженими Дубівським сільським головою , де передбачається :

- вивчення та аналіз виконання Законів України ,актів Президента України  і Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування;

- систематичне навчання шляхом самоосвіти;

постійне навчання та підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах;

- участь у роботі семінарів , нарад , конференцій  з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування ;

- стажування протягом не більше як два місяці у Дубівській сільській раді;

- виконання обов’язків за  посадою  , на  яку зараховано працівника   до кадрового резерву;

- залучення до розгляду відповідних питань , проведення перевірок ;

- участь у підготовці проектів  актів законодавства, інших нормативних документів.

 

 7. Здійснення контролю за виконанням особистих річних  планів осіб зарахованих   до кадрового резерву на посади  головного  бухгалтера, начальника фінансово – економічного відділу, начальника відділу освіти,охорони здоров’я,культури ,  молоді та спорту, соціального захисту населення, начальника загального відділу   покладається на сільського голову.

 8. Формування та ведення кадрового резерву визначається цим порядком.                                                                                                                                    

Особа відповідальна за ведення кадрової роботи в Дубівській сільській раді , готує списки кадрового резерву , систематично аналізує та узагальнює практику його формування , вносить пропозиції сільському голові щодо вдосконалення цієї роботи .

    9. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він  за наявності  відповідних даних , має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

    Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням сільського голови поза конкурсом.

   10.  Сільський голова несе відповідальність перед радою за ефективну  підготовку і використання кадрового резерву.

  11. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його власної ініціативи або за  мотивованою пропозицією  сільського голови.   Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням сільського голови.

 

 

 

 

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

                                       ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

 

 

с. Дубове    

 

Про  затвердження  плану  роботи  Дубівської  сільської ради

на  перше  півріччя 2018року

 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

вирішила:

1. Затвердити план роботи  Дубівської сільської ради на перше півріччя 2018 року (додається).

 

2. Рішення про план роботи Дубівської сільської ради на перше півріччя  2018 року довести до відома територіальної громади, розмістити на офіційному сайті сільської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на секретаря сільської ради.         

  

 

 

Сільський голова                                                           Р.В.Троцюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення   сесії Дубівської сільської ради

від 22.12.2017 року

№  28/

ПЛАН РОБОТИ

            Дубівської сільської ради  сьомого скликання  на   перше півріччя 2018 року

І півріччя 2018 року

1.Про внесення змін до рішення від 22.12.2017 р.№ 28/2 « Про  сільський бюджет на 2018 рік».

                Інформує  начальник фінансово- економічного віддлу Бабарига Н.П.

2. Про звіт сільського голови про роботу у 2017 році

               Інформує : сільський голова  Р.В.Троцюк   

3.  Про  стан виконання сільського бюджету за   2017 рік         

Інформує : сільський голова  Р.В.Троцюк

4.Про звіт з виконання  Програми соціально-економічного розвитку сільської ради за 2017 рік.

                  Інформує:  сільський голова  Р.В.Троцюк

5.Про земельні питання.

               Інформують: сільський голова Р.В.Троцюк, землевпорядник

 6. Про звіт з виконання сільського бюджету за 1 квартал 2016 року.

Інформує сільський голова  Р.В.Троцюк  

 

           Розгляд питань на засіданнях  постійних комісій :

1. Про внесення змін до рішення від 22.12.2017 р.№ 28/2 « Про  сільський бюджет на 2018 рік».

                Інформує  начальник фінансово- економічного віддлу Бабарига Н.П.

2. Про звіт сільського голови про роботу у 2017 році

               Інформує : сільський голова  Р.В.Троцюк   

3.  Про  стан виконання сільського бюджету за   2017 рік         

Інформує : сільський голова  Р.В.Троцюк

4.Про звіт з виконання  Програми соціально-економічного розвитку сільської ради за 2017 рік.

                  Інформує:  сільський голова  Р.В.Троцюк

5.Про земельні питання.

               Інформують: сільський голова Р.В.Троцюк, землевпорядник

 6. Про звіт з виконання сільського бюджету за 1 квартал 2016 року.

Інформує сільський голова  Р.В.Троцюк  

 

 

                                                              Організаційні заходи :

1.Проведення Дня депутата сільської ради.

    2. Відзначення Державних,  релігійних свят та знаменних дат в історії держави та населених пунктів.

Сільський голова                                                                            Р.В.Троцюк

 

 

                                                                    Фото без опису

 

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                       ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

22 грудня 2017 р.

с. Дубове   

 

Про  внесення змін до Комплексної програми

розвитку освіти Дубівської сільської ради  на

2017-2021 роки затвердженої рішенням сесії

сільської ради від 27.12.2016 р №16/22

 

         Керучись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 13 Закону України «Про освіту», сільська рада вирішила:

 

1. Внести зміни до ІІ розділу пункту 6 підпункту 1  Заходів Комплексної програми  розвитку освіти Дубівської сільської ради  на 2017-2021 роки, виклавши його в новій редакції: «Забезпечити довіз учнів до опорного навчального закладу «Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області» та повернення додому».

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики  та відділ з питань  освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення.

 

 

Сільський голова                                                                                  Р.В.Троцюк

Лук’янчук Н.Ю. 99130

 

 

 

 

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

                                           ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

 

 

с. Дубове   

 

 

 

Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату  органів виконавчої влади Дубівської сільської ради

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України протягом 2006 - 2012 років, наказу Міністерства праці України №77 від 02 жовтня 1996 року «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,  ст. 14,15,21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись п.5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити  Положення  про  преміювання  працівників  апарату органів виконавчої влади  Дубівської  сільської ради   (додаток №1).
 2. Преміювання працівників апарату  проводити  відповідно Положення про преміювання працівників апарату Дубівської сільської ради з

1 січня 2018 року.

 

 
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну   комісію з питань   бюджету, фінансів та планування соціально-економічного  розвитку, контролю за використанням комунального майна.

 

Сільський голова                                                       Р.В.Троцюк

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                             Додаток 1

                                                                                                      до рішення сесії №28/7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

                       про преміювання працівників   апарату виконавчих                            

                                   органів Дубівської сільської ради                                

 

 

          Положення розроблено відповідно до Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року N 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» і є одним із факторів соціального захисту працівників апарату ради.

 

         Сільський  голова преміюється відповідно до прийнятого рішення ради.

 

 

 

         Секретар ради, заступник  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, виконуючі обов’язки старост, працівники апарату ради преміюються за належне організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально – технічне забезпечення діяльності ради,особистий внесок у загальні результати роботи виконавчого апарату ради та сумлінне виконання службових обов’язків.

 

           Технічні працівники та робітники, зайняті обслуговуванням, преміюються за сумлінне виконання службових обов’язків.

 

          Премія нараховується і виплачується бухгалтерією кожного місяця за фактично відпрацьований працівниками час у межах наявних на ці цілі коштів. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менше як 10% посадових окладів та економії фонду оплати праці.

 

          Розмір премії працівникам  виконавчих органів  встановлюється у відсотковому відношенні до посадового окладу з урахуванням надбавок.

 

          Працівникам, прийнятим на роботу з випробувальним терміном, премія за цей час не нараховується і не виплачується. Премія не виплачується працівникам за час тимчасової непрацездатності, щорічних відпусток , відпусток за власний рахунок, навчальних відпусток, відряджень на навчання з метою підвищення кваліфікації в тому числі за кордон.

 

          Розмір премії працівникам визначає сільський голова своїм  розпорядженням за поданням керівників відділів.

 

 

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

                                           ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

 

22 грудня 2017 року

с. Дубове   

Про прийняття у комунальну власність

Дубівської сільської ради майна

бібліотечних закладів Ковельської ЦБС

бібліотек –філій с.Дубове, Городище,

Облапи, Вербка та бібліотеки – клубу с. Бахів.

 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22, 24 Закону України «Про культуру», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статті 15 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 984 «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури», відповідно до  рішення сесії Ковельської районної ради від 15 грудня 2017 року № 18/21 сільська рада вирішила:

 

 1. Головному бухгалтеру сільської ради Дзеблюк Л.О. здійснити необхідні заходи щодо прийняття  на баланс сільської ради майна бібліотеки-філії с.Дубове, бібліотеки-філії с.Вербка, бібліотеки-філії с.Облапи, бібліотеки-філії с.Городище, бібліотеки-клубу с.Бахів.
 2. Акти прийому передачі майна вищезгаданих закладів подати на затвердження сесії сільської ради.
 3. Після створення мережі закладів культури Дубівської сільської ради включити вищезгадані бібліотечні установи до зазначеної мережі.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну   комісію з питань   бюджету, фінансів та планування соціально-економічного  розвитку, контролю за використанням комунального майна

  

 

 

Сільський голова                                                                Троцюк Р.В.

 

 

 

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

                                         ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

 

22 грудня 2017 року

с. Дубове  

 

Про прийняття у комунальну власність

Дубівської сільської ради майна

спільної власності територіальних громад

 сіл та селищ району

 

 

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  рішення сесії Ковельської районної ради від 15 грудня 2017 року № 18/    сільська рада вирішила:

 

 

1.Головному бухгалтеру сільської ради Дзеблюк Л.О. здійснити необхідні заходи щодо прийняття  на баланс сільської ради майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ району.

 

2.Акти прийому передачі майна   подати на затвердження сесії сільської ради.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну   комісію з питань   бюджету, фінансів та планування соціально-економічного  розвитку, контролю за використанням комунального майна.  

 

 

 

 Сільський голова                                                               Троцюк Р.В.

   

ДУБІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ    ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ    

                                        ДВАДЦЯТЬ   ВОСЬМА  СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ

 

 

22 грудня 2017 року  

 С.Дубове

 

Про  розпорядження  сільського голови

виданні у міжсесійний період

 

       Відповідно до ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»      сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити    розпорядження  сільського голови  видані у міжсесійний період:

 

 • 21.11.2017 № 200 «Про виділення коштів».
 • 22.11.2017 № 201 «Про виділення коштів».
 • 23.11.2017 №202  «Про виділення коштів ».
 • 28.11.2017 №205  «Про виділення коштів».
 • 28.11.2017 №206  «Про виділення коштів».
 • 01.12.2017 №210  «Про виділення соціальної допомоги».
 • 05.12.2017 №213  «Про виділення коштів ».
 • 06.12.2017 № 215 «Про виділення коштів».
 • 07.12.2017 № 216 «Про внесення змін до річного та помісячного розпису
 • ( кошторису)  бюджету на 2017 рік».
 • 07.12.2017 №217 «Про внесення змін до річного та помісячного розпису
 • ( кошторису)  бюджету на 2017 рік».
 • 08.12.2017 № 218 «Про виділення коштів».
 • 12.12.2017 №219 « Про виділення коштів».
 • 18.12.2017 № 221« Про  виділення матеріальної допомоги».
 • 19.12.2017 № 222 « Про виділення коштів».

 

  Сільський голова                                          Троцюк Р.В.

 

ДУБІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ    ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА   СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

22 грудня  2017 року №   

С.Дубове

 

 «Про утворення старостинських округів»   

 

         Відповідно до ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища» № 1848-ІІІ від 09.02.2017    сільська рада

 ВИРІШИЛА:

                1.Утворити Городищенський старостинський округ у складі сіл Городище,Гредьки та Красноволя з центром у с.Городище.

         2.Утворити Облапський старостинський округ складі  сіл Облапи та Мислина з центром у с.Облапи .

         3.Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань Регламенту, депутатської етики, діяльності, законності та правопорядку.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Р.В.Троцюк

                                    

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

 

22 грудня 2017 р.

с. Дубове

 

Про затвердження програми зайнятості

населення Дубівської територіальної громади

на 2018-2020 роки

 

   Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.18 Закону України «Про зайнятість населення», з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та поліпшення ситуації на ринку праці на території Дубівської сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму зайнятості населення Дубівської територіальної громади на 2018-2020 роки (далі – Програма) (додаток 1).
 2. Передбачити кошти на організацію громадських робіт на території громади протягом 2018 – 2020 років за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на умовах співфінансування 50:50.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціального – економічного розвитку та контролю за використанням комунального майна.

 

Сільський голова                                                                     Р.В. Троцюк

 

                                                                                                 Додаток 1

                                                                                      До рішення сесії №28/

ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Дубівської територіальної громади

на 2018-2020 роки.

         Мета Програми - запобігання безробіттю, забезпечення зайнятості населення громади, його соціального захисту шляхом реалізації законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення» та виконання угод між сільською радою та міськрайонним центром зайнятості.

Подальше подолання негативних економічних, соціальних і психологічних наслідків безробіття шляхом залучення до оплачуваних громадських робіт незайнятого працездатного населення та безробітних. Водночас, за рахунок громадських робіт, передбачається формування соціальної та виробничої інфраструктур, пов’язаних передусім із задоволенням життєвих потреб населення, підвищення його добробуту.

 І. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

    Основою позитивних зрушень на ринку праці громади залишається формування оптимальних умов для розвитку малого та середнього бізнесу, збереження діючих і створення високопродуктивних та високооплачуваних   робочих місць.

   Роз’язання проблем зайнятості через втілення заходів Програми буде   реалізовуватися упродовж трьох років, починаючи з 2018 року.

Розроблення Програми обумовлено:

- необхідністю адекватного реагування на проблеми, які набули поширення на ринку праці в останні роки (незбалансованість між попитом та пропозицією робочої сили);

 - необхідністю посилення соціального захисту безробітних та координації дій місцевих органів виконавчої влади у проведенні державної політики зайнятості та регулювання ринку праці.

ІІ. Завдання та заходи Програми

Основними завданнями  Програми є:    

- активізація співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації соціально-трудових відносин на ринку праці, забезпечення прав і гарантій працівників та їх соціального захисту;

- розширення сфери застосування праці та сприяння стимулюванню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

- сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

 - забезпечення створення нових робочих місць та їх укомплектування висококваліфікованими кадрами;

 - забезпечення регулювання та детінізації ринку праці, сприяння зайнятості населення, посилення соціального захисту від безробіття.

    Реалізація програми здійснюється через план дій, в якому визначені конкретні заходи, терміни виконання і коло відповідальних осіб по забезпеченню виконання Програми.

  Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки

 Найменування

Виконавці

Термін виконання

Джерело фінансування

4.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:

4.1.1. Сприяння утворенню робочих місць в усіх сферах економічної діяльності з метою розширення обсягів зайнятості населення.

Сільська рада, міськрайонний центр зайнятості

Протягом 2018-2020років

Місцевий бюджет та ФЗДССВБ

4.1.2. З метою сприяння тимчасової  зайнятості населення залучати незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах.

Сільська рада, міськрайонний центр зайнятості

Протягом 2018-2020років

Місцевий бюджет та ФЗДССВБ

4.1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо підвищення якості робочих місць, подолання та попередження низькооплачуваної зайнятості, переваг використання ними робочої сили на легальній основі через засоби масової інформації, під час проведення семінарів, нарад, зустрічей з роботодавцями, обстеження підприємств.

Сільська рада, міськрайонний центр зайнятості

Протягом 2018-2020років

 

       

4.1.4. Провадження роботи сільської ради щодо легалізації найманої робочої сили, яка використовується суб’єктами господарювання, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Сільська рада, міськрайонний центр зайнятості

Протягом  2018-2020років

 

4.2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:

4.2.1. Здійснення моніторингу професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та перспективної потреби підприємств у кваліфікованих кадрах (у тому числі через аналіз вакансій, наданих роботодавцями до міськрайонного центру  зайнятості) з метою забезпечення балансу попиту та пропозиції  робочої сили та надання відповідної інформації виконавчому комітету сільської ради.

Міськрайонний центр зайнятості

Протягом  2018 - 2020років

 

4.2.2. Проведення інформаційних та профорієнтаційних заходів для молоді, зокрема учнів загальноосвітніх шкіл, дітей з багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, а також молоді, яка вперше шукає роботу, шляхом  проведення ярмарків вакансій, професіографічних екскурсій, днів презентацій центру зайнятості та інших масових заходів,з метою сприяння правильному вибору професії, формуванню мотивації у виборі робітничих професій, затребуваних на ринку праці.

Міськрайонний  центр зайнятості,

відділ з питань освіти,охорони здоров’я,культури,мололо та спорту,соціального захисту населення виконавчого комітету сільської ради

Протягом  2018-2020років

 

4.3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції:

4.3.1. Проведення роз’яснювальної роботи з населенням громади з питань попередження ризиків у сфері працевлаштування, у тому числі за кордоном.

Міськрайонний центр зайнятості,

Протягом  2018-2020років

 

4.4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

4.4.1. Надання якісних та адресних соціальних послуг з працевлаштування молоді. Сприяння залученню молодих громадян до підприємницької діяльності шляхом організації власної справи.

Міськрайонний центр зайнятості, сільська рада

Протягом 2018-2020років

 

4.4.2. Надання  соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах,  особам, які мають проблеми інвалідності; випускникам інтернатних закладів; дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, з метою подальшого працевлаштування та професійного навчання;

Міськрайонний центр зайнятості, сільська рада

Протягом 2018-2020років

 

 

IІІ. Обсяги та джерела фінансування

 

    Фінансування заходів щодо реалізації Програми зайнятості населення здійснюється за рахунок коштів  місцевих бюджетів, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших джерел відповідно до законодавства.

IV. Очікувані результати виконання програми 

        Реалізація Програми зайнятості населення територіальної громади на 2018-2020 роки забезпечить підвищення рівня зайнятості населення громади, забезпечить соціальний захист безробітних, додаткові гарантії щодо працевлаштування громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту i не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, підвищенню якості життя, сприятиме позитивним змінам в усіх сферах життєдіяльності населення громади, досягненню громадою соціальної і певною мірою економічної самодостатності та стабільності, збалансованому розвитку населених пунктів.

 

 

 

 

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА       СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

с. Дубове     

 

Про встановлення вартості харчування дітей

в закладах загальної середньої та дошкільної

освіти сільської ради  на 2018 рік.

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання законів України «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»,  відповідно до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, з метою організації раціонального харчування дітей в закладах загальної середньої та дошкільної освіти, сільська рада вирішила:

        

1.  З 01.01.2018 року по 31.12.2018 року встановити вартість харчування:

  1.1. Для закладів загальної середньої освіти:

   - учням 1-4 класів, які зареєстровані та проживають в населених пунктах Дубівської сільської ради, що забезпечуються гарячим харчуванням, - 8,00 грн. на день, з них 3 грн. за рахунок сільського бюджету;

  - учням 1-4 класів, що неохоплені гарячим харчуванням – 4,00 грн. на день, з них 3 грн. за рахунок сільського бюджету;

  - учням 5-11 класів, які зареєстровані та проживають в населених пунктах Дубівської сільської ради та  здійснюють доїзд до опорного навчального закладу -  8 ,00 грн. на день, з них 3 грн. за рахунок сільського бюджету;

  - дітям пільгових категорій вказаних в п.4 цього рішення - 8,00 грн. на день;

  - учням, які відвідують групу продовженого дня - 8,00 грн. на день, 100% за кошти батьків;

  - учням 1-11 класів, батьки яких перебували в зоні АТО і отримали статус «Учасник бойових дій» - 8 грн. на день, з них 3 грн. за рахунок сільського бюджету.

  1.2. Для дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти та дошкільні групи НВК:

  - в групах раннього віку – 18,00 грн. на день;

  - в садових групах - 24,00 грн. на день.

2. Харчування дітей в 5-11 класах в закладах загальної середньої освіти проводити за рахунок 100% батьківської плати, крім категорій дітей, батьки або особи, які їх замінюють звільнені від плати за харчування, відповідно до п.4 цього рішення.

3.  Батькам або особам, які їх замінюють, вносити плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та в дошкільних групах НВК у розмірі 80% від вартості харчування на день, яка встановлена в підпунктах 1.2 цього рішення.

4. В закладах загальної середньої та дошкільної освіти звільнити від плати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, наступних категорій дітей:

  - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  - дітей – інвалідів (тільки для закладів дошкільної освіти);

   - дітей із малозабезпечених сімей (учнів 1- 4 класів), що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

   - діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

    - дітей, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній операції;

    - дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

    - дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО ( на час перебування).

5. Встановити вартість харчових відходів в закладах освіти - 1,45 гривень (в т.ч. ПДВ).

6. Для отримання пільги батькам або особам, які їх замінюють, необхідно подати до  закладів загальної середньої та дошкільної освіти заяву та підтверджуючі документи.

7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, соціальної політики.

 8. Рішення від 04.08.2017 р. №24/6 «Про встановлення вартості харчування в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Дубівської сільської ради» та від 24.11.2017 р. №26/9 «Про внесення змін до рішенні сесії сільської ради від 04.08.2017 р. №24/6 «Про встановлення вартості харчування в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Дубівської сільської ради» вважати такими, що втратили чинність.

Сільський голова                                                                               Р.В. Троцюк     

Лук’янчук 99130

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

                                       ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

 

с. Дубове    

 

Про умови  оплати праці сільського голови  та працівників виконавчих органів ради

 

 Керуючись постановою Кабінету Міністрів України №353 від 24.05.2017 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 9 березня 2006 року №268 та визнання таким, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України», п. 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями сільської ради,  сесія сільської  ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Оплату праці сільського голови проводити згідно з постановою КМУ

від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» із внесеними змінами і доповненнями та згідно до постанови КМУ від 24 травня 2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 9 березня 2006 року №268 та визнання таким, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 1. Проводити преміювання сільського голови:

- щомісячно у розмірі не менше 100% посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу років;

- до державних і професійних свят в розмірі посадового окладу .

 1. Встановити надбавку сільському голові за високі досягнення у праці, складність та напруженість у розмірі 50% посадового окладу.
 2. При наданні відпустки виплачувати сільському голові матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку.
 3. Виплачувати сільському голові матеріальну допомогу для  вирішення соціально-побутових питань в розмірі  посадового окладу згідно штатного розпису.

     6. Надати право сільському голові встановлювати секретарю сільської ради та виконкому ради, заступнику сільського голови, виконуючим обов’язки старост, спеціалістам, працівникам виконавчих органів ради, надбавки до посадових окладів, преміювання та надання матеріальних допомог.   

    7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань бюджету,фінансів та планування соціально – економічного розвитку, контролю за використанням комунального майна.

    8.Рішення від 27.12.2016 року №16/16 «Про умови оплати праці сільського голови » вважати таким, що втратило чинність.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                     Р.В.Троцюк

 

 

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

                                       ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

 

 

с. Дубове                        

 

        

 

 

Про затвердження штатних розписів

комунальних закладів та  

установ Дубівської сільської ради

на 2018 рік

 

      Відповідно до Конституції  України, керуючись   Законом  України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про  освіту”, Законом  України „Про дошкільну освіту”, Законом України „Про  загальну середню  освіту”, Законом України „Про  позашкільну освіту”,  Законом України „Про культуру”, Законом України  „Про бібліотеки та бібліотечну справу” Законом України  „Про фізичну культуру та спорт”, Закон України «Про пожежну безпеку», постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.94 № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку», від 24.02.2003 № 202 «Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону» та з метою впорядкування штатних нормативів дошкільних, загальноосвітніх, закладів культури, місцевої пожежної охорони та  виконавчого комітету сільська рада вирішила:

 

         1.Затвердити штатні розписи комунальних закладів та  установ  Дубівської сільської ради  на 2018 рік, а саме:

ТПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів ”   в кількості 25 штатних одиниць.

        

        2.Затвердити штатний розпис місцевої пожежної охорони на 2018 рік а саме:

ТПКВКМБ  0118130 „Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони ” в кількості 3 штатних одиниць.

       

        3. Затвердити штатні розписи закладів освіти на 2017 рік в кількості 198,62 штатних одиниць, в  тому числі:

ТПКВКМБ 0111010„ Надання дошкільної освіти” – 14,6 штатних одиниць,  а саме:

- ДНЗ «Дзвіночок» с.Дубове – 14,1 шт. од;

- ДНЗ с.Облапи з короткотривалим перебуванням – 0,5 шт. од;

 

 

ТПКВКМБ  0111020 « Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» – 184,04 штатних одиниць, а саме:

 

Навчально - виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад» с. Вербка Дубівської сільської ради – 78,62 шт.од.;

-  Шкільне відділення - 62,27 шт.од,

-  Дошкільне відділення – 16,35 шт.од.

 

Опорний навчальний заклад «Дубівська ЗОШ І- ІІІ ступенів Дубівської сільської ради Ковельського  району Волинської області» – 75,7 шт.од.;

          -    ОНЗ «Дубівська ЗОШ І-ІІІ ст» - 49,6 шт.од,

 • Філія – ЗОШ І-ІІ ст. с.Бахів – 20,3 шт.од,
 • Філія – ЗОШ І ст. с.Городище – 5,8 шт.од.

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Облапи – 29,7 шт.од.

 

 

   4. Затвердити штатні розписи  закладів культури на 2018 рік в кількості 10,25 штатних одиниць, в  тому числі:

 

ТПКВКМБ 0114030 „Забезпечення діяльності бібліотек”   - 4 штатних одиниць, а саме:

 • «Публічна бібліотека Дубівської сільської ради» - 1,5 шт.од.
 • Бібліотека с.Вербка – філія «Публічної бібліотеки Дубівської сільської ради» - 0,75 шт.од.
 • Бібліотека с.Облапи – філія «Публічної бібліотеки Дубівської сільської ради» - 0,75 шт.од.
 • Бібліотека с.Бахів – філія «Публічної бібліотеки Дубівської сільської ради» - 0,5 шт.од.
 • Бібліотека с.Городище – філія «Публічної бібліотеки Дубівської сільської ради» - 0,5 шт.од.

 

ТПКВКМБ  „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” – 6,25 штатних одиниць, а саме:

  -     «Центр культури і дозвілля Дубівської сільської ради» - 3,25 шт.од;

 •  Будинок культури с.Облапи – філія «Центру культури і дозвілля Дубівської сільської ради» - 0,75 шт.од.
 • Клуб с.Вербка - філія «Центру культури і дозвілля Дубівської сільської ради» - 1 шт.од.
 • Клуб с.Городище - «Центру культури і дозвілля Дубівської сільської ради» - 0,75 шт.од.
 • Клуб с.Бахів - «Центру культури і дозвілля Дубівської сільської ради» - 0,5 шт.од.

 

 

   4. Затвердити штатні розписи  Центру надання соціальних послуг на 2018 рік в кількості 10,5 штатних одиниць, а саме:

ТПКВКМБ 0113230 „Інші заклади та заходи”   - 10,5 штатних одиниць.

 

  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку та контролю за використанням комунального майна.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                        Р.В.Троцюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь