Дубівська громада

Волинська область, Ковельський район

Бюджет громади

27 Грудня, 2023 р., 15:57
Рішення: https://rada.info/upload/users_files/04333939/add40eefdb04b8b9367f396801c2a6ff.doc
05 Грудня, 2023 р., 16:08
додаток 1- https://rada.info/upload/users_files/04333939/3dd5818641fbc32367959587206d4528.xls
05 Грудня, 2022 р., 15:47
рішення https://rada.info/upload/users_files/04333939/92c50d2749a24508cc60c99f52fdad21.doc
12 Січня, 2022 р., 15:42
    БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)             1.   Фінансовий відділ Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області   37     43985983             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)             2.   Фінансовий відділ Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області   371     43985983             (найменування відповідального виконавця)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)             3.   3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах     03509000000                 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код бюджету)             4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:             1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;       Керівництво і управління у відповідній сфері - галузі фінансів       2)  завдання бюджетної програми;       Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері       3) підстави реалізації бюджетної програми.       Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування", рішення сільської ради "Про бюджет Дубівської сільської територіальної громади на 2022 рік"       5. Надходження для виконання бюджетної програми:             1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                                                     (грн.)                 Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                   Надходження із загального фонду бюджету 0 0 0 0 580 610 0 0 580 610 652 360 0 0 652 360                   УСЬОГО 0 0 0 0 580 610 0 0 580 610 652 360 0 0 652 360                 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.)                                                                                     Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                                     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                                                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                       УСЬОГО:                                                                                                   6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:       1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:  (грн.)         Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)         загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14         2111 Заробітна плата 0 0 0 0 458 310 0 0 458 310 517 810 0 0 517 810         2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 103 910 0 0 103 910 113 920 0 0 113 920         2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 4 160 0 0 4 160 5 300 0 0 5 300         2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 14 230 0 0 14 230 14 330 0 0 14 330         2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000           УСЬОГО 0 0 0 0 580 610 0 0 580 610 652 360 0 0 652 360         2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:    (грн.)       Код Класифікації кредитування бюджету Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)         загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                               УСЬОГО                                 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                               Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                               загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8)                                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                               2111 Заробітна плата 570 000 0 0 570 000 627 000 0 0 627 000                                                                               2120 Нарахування на оплату праці 125 400 0 0 125 400 138 000 0 0 138 000                                                                               2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000 0 0 9 000 10 000 0 0 10 000                                                                               2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15 000 0 0 15 000 18 000 0 0 18 000                                                                               2273 Оплата електроенергії 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000                                                                                 ВСЬОГО 720 400 0 0 720 400 794 000 0 0 794 000                                                                               4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                               Код Класифікації кредитування бюджету Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                               загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8)                                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                                                                                                   УСЬОГО                                                                                               7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:       1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.)         N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)         Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (11+12)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14         1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері 0 0 0 0 580 610 0 0 580 610 652 360 0 0 652 360           УСЬОГО 0 0 0 0 580 610 0 0 580 610 652 360 0 0 652 360         2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                               N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                               Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8)                                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                               1 Здійснення виконавчими органами міських  720 400 0 0 720 400 794 000 0 0 794 000                                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                     (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері                                                                                                                                                                                                                 УСЬОГО 720 400 0 0 720 400 794 000 0 0 794 000                                                                               8. Результативні показники бюджетної програми:       1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:               N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)               загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11 + 12)               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                 Затрат                                       кількість штатних одиниць од. внутрішній облік 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00                 Продукту                                       кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішній облік 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00                 Ефективності                                       витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. внутрішній облік 0,00 0,00 0,00 154238,00 0,00 154238,00 163090,00 0,00 163090,00               2) результативні показники бюджетної програми у   2023-2024 роках:                                                               N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                               загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9)                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                 Затрат                                                                                 кількість штатних одиниць од. внутрішній облік 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00                                                                 Продукту                                                                                 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішній облік 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00                                                                 Ефективності                                                                                 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. внутрішній облік 180100,00 0,00 180100,00 198500,00 0,00 198500,00                                                                   9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)                       Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                       загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                       Обов’язкові виплати 0 0 268 800 0 278 288 0 305 000 0 335 500 0                       Премії 0 0 32 710 0 216 428 0 238 000 0 261 800 0                       Матеріальна допомога 0 0 22 400 0 22 400 0 24 600 0 27 000 0                       Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер 0 0 134 400 0 135 244 0 152 800 0 169 700 0                       УСЬОГО 0 0 458 310 0 652 360 0 720 400 0 794 000 0                       10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                                         N з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік  2023 рік  2024 рік                загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд               затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16               1 Посадові особи місцевого самоврядування 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00                 УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00             11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:       1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.)                 № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                 загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд разом (10 + 11)                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                   УСЬОГО   0 0 0 0 0 0 0 0 0                         2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.)                                                                   № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                   загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8)                                                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                                     УСЬОГО   0 0 0 0 0 0                                                                     12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: (грн.)                     Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                     спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                     13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.             14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :        1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                                     (грн.)       Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості(6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4+6)       загального фонду спеціального фонду       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   УСЬОГО                               2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2021-2022 роках:  (грн.)       Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік       затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)       загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                       УСЬОГО                           3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: (грн.)       Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості       1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 УСЬОГО                       4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році               15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.               Начальник фінансового відділу                         Наталія БАБАРИГА                                     (підпис) (прізвище та ініціали)                                     Головний спеціаліст                         Людмила ТИЩУК                                     (підпис) (прізвище та ініціали)                                
03 Грудня, 2021 р., 16:29
https://rada.info/upload/users_files/04333939/e2e139c01f0a100469955d0beca4f487.doc рішення
30 Грудня, 2020 р., 11:26
Рішенням дубівської сільськоїради від 24 грудня 2021 року №4/13 затверджено бюджет Дубівської сільськоїтериторіальної громади на 2021 рік.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь