Дубівська громада

Волинська область, Ковельський район

Проект сільського бюджету на 2018 рік

Дата: 04.12.2017 16:09
Кількість переглядів: 1085

                                   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

                         ДО СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 рік

 

 

           Проект рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2018 рік» розроблено відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстраційний № 7116) та проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстраційний № 7000).

 

                       СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН

 

     Формування сільського бюджету на 2018 рік здійснено з урахуванням тенденцій соціально-економічного розвитку Ковельського району та регіону, що склались у поточному році та на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року №399, з урахуванням змін до законодавства щодо росту мінімальної заробітної плати та зростання середньої заробітної плати.

      За 11 місяців 2017 року надійшло усього доходів 32890,142 тис.грн., з них до загального фонду  -28820,156 тис.грн. при планових показниках 27673,159 тис.грн що становить 104,14%. До спеціального фонду бюджету надійшло 4069,986 тис.грн. при плані 2968,213 тис.грн. що становить 137,12%.

Обсяг власних надходжень до місцевого бюджету, отримані трансферти з державного бюджету забезпечили належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери , що утримується за рахунок місцевого бюджету, що, в свою чергу, сприяло стабільності соціально-економічної ситуації на території сільської ради.

За оперативними даними фінансування видатків із загального фонду місцевого бюджету за 11 місяців 2017 року проведено на 25604,525тис. грн або на 87,51 відсотка до запланованого.­­­­­­­­­­­­­­­­­ На основні галузі соціально-культурної сфери  спрямовано 19438,732 тис. грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуванням -15620,165 тис грн., придбання продуктів харчування на 370,332 тис.грн., на оплату енергоносіїв - 1322,861 тис.грн., здійснено трансфертів на 6165,793 тис.гривень.

Формування проекту сільського бюджету на 2018 рік здійснено з урахуванням тенденцій соціально-економічного розвитку громади, що склались у  2017 році, виконання сільського бюджету та уточненого Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2018 рік, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 зі змінами.

 

ПРОГНОЗ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2019-2020 РОКИ

 

Процес складання прогнозу місцевого бюджету на два наступні за звітним періоди регламентовано частинами третьою – п’ятою статті 21 Бюджетного кодексу України.

Прогноз місцевого бюджету – документ, що визначає прогнозні показники фінансових ресурсів місцевого бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органом місцевого самоврядування і є орієнтиром бюджетної політики адміністративно-територіальної одиниці у середньостроковому періоді для збалансування  напрямів політики розвитку з бюджетними можливостями.

Подається прогноз до відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про місцевий бюджет та схвалюється місцевими органами влади.

Відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки при формуванні показників державного бюджету на 2018 рік здійснюється пілотна робота із запровадження середньострокового бюджетного планування. Середньострокове бюджетне планування на рівні місцевих бюджетів планується запровадити починаючи з 2019 року.

Прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 і передбачає ріст індексу споживчих цін на 106,2-110,3 відсотка у 2019 році та 105,8-108,7 відсотка у 2020 році, ріст середньомісячної заробітної плати до розміру 9337-9742 грн. у 2019 році та 10342-10905 грн. у 2020 році.

Міністерством фінансів України листом від 01.08.2017 року №05110-14-21/20701 доведено прогнозний обсяг на 2019-2020 роки прожиткового мінімуму для громадян, показників мінімальної заробітної плати та І-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відповідно до сценарію 1. Обсяг мінімальної заробітної плати прогнозується у 2019 році на рівні 4173 грн. (ріст 12,1 відсотка), у 2020 році на рівні 4425 грн. (ріст 6,0 відсотків). Розмір І-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки прогнозується у 2019 році на рівні 1921 грн. (ріст 9,0 відсотків), у 2020 році на рівні 2073 грн. (ріст 7,9 відсотка). У 2019-2020 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на відповідні роки. З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум прогнозується на рівні 1853 грн., з 1 липня 2019 року – 1925 грн., з 1 грудня 2019 року – 1999 грн., з 1 січня 2020 року – 1999 грн., з 1 липня 2020 року – 2069 грн., з 1 грудня 2020 року – 2139 гривень.

Витрати місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2019-2020 зростатимуть у середньому на 10 відсотків.

Індикативні показники доходів та витрат сільського бюджету будуть включені до Прогнозу сільського бюджету на 2019-2020 роки після схвалення Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на 2019-2020 роки та надання прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів для сільської ради, обрахованих на підставі відповідних показників економічного і соціального розвитку України.

Бюджетна і податкова політика на рівні сільської ради у середньостроковій перспективі, як і у 2017 році, має бути спрямована на вирішення наступних основних завдань:

підвищення фінансової спроможності місцевого бюджету та  забезпечення на цій основі підвищення рівня життя мешканців сільської ради і економічного розвитку території;

мінімізації ухилення від сплати податків, в тому числі за рахунок збільшення ролі органів місцевого самоврядування у контролі за дотриманням законодавства про працю суб’єктами господарювання та недопущення зростання недоїмки  місцевого бюджету;

забезпечення у ході затвердження та виконання місцевого бюджету збалансованої бюджетної політики, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку, урахування в показниках бюджету у повному обсязі потреби в коштах для здійснення соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, недопущення утворення бюджетної заборгованості за основними соціальними виплатами та витратами на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг;

підвищення ефективності видатків місцевого бюджету шляхом забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях, посилення фінансової дисципліни при використанні коштів місцевого бюджету, збільшення прозорості формування та виконання бюджету, проведення постійного моніторингу показників ефективності витрат, кількісних та якісних показників здійснення видатків місцевого бюджету.

Бюджетна політика на період 2018-2020 років на території сільської ради спрямовуватиметься, у першу чергу, на забезпечення стабільності фінансування соціальних витрат, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери, реалізацією соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення, забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.

Разом з тим, надзвичайно важливим у цьому періоді має стати збільшення інвестиційної складової місцевого бюджету, підтримка економічного зростання, оновлення закладів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури, стимулювання переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, реалізація державних структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві.

 

 

                                     МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

 

         Міжбюджетні відносини передбачаються між державним бюджетом та обласним, районним, міським бюджетами.

        У доходах сільського бюджету передбачено наступні види міжбюджетних трансфертів:

дотація з обласного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2103,8 тис.грн.;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 16681,9 тис.грн.;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2651,7 тис.грн.;

        Для визначення обсягу дотації обраховується співвідношення надходжень на одного жителя з відповідним показником середньому по Україні. При цьому, механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнем надходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні отримають базову дотацію (але лише 80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), для підвищення рівня їх забезпеченості. Для місцевих бюджетів з рівнем надходжень в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюватиметься.

       При розрахунку обсягу дотацій (базової/реверсної) використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2017 року, враховуючи кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 1.10.2017 року (за даними Міністерства соціальної політики України) та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за 2016 рік.

      З урахуванням зазначеного, середній рівень надходжень на 1 жителя, який використано при розрахунку дотацій склав по податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад – 1451,65 грн. Тобто, базову дотацію отримують бюджети міст, районів, об’єднаних територіальних громад, у яких находження податку на доходи фізичних осібна 1 жителя нижче 1306,48 грн.

       Реверсна дотація передбачається, коли надходження на 1 жителя становлять для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад  – вище 1596,8 гривень.  Для нашого бюджету це становить 424,0 тис.гривень.

       Як і у 2017 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Кошти медичної субвенції спрямовуються на надання вторинної медичної допомоги населенню та надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року.

У зв’язку зі змінами у порядку надання освітньої та медичної субвенції та передачі значної частини витрат на місцевий рівень передбачено щорічне надання місцевим бюджетам додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я. При цьому, законодавчо визначено критерії та параметри, які застосовуються для розподілу додаткової дотації між місцевими бюджетами, яка спрямовується на видатки навчальних закладів, крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, та видатки закладів охорони здоров’я з оплати комунальних послуг і енергоносіїв.

         Відповідно до рішення сільської ради №25/10 від 18 жовтня 2017 року «Про делегування повноважень Ковельській районній раді на 2018 рік з реалізації державних програм соціального захисту населення» субвенції на виконання програм соціального захисту і соціального забезпечення у 2018 році передано до районного бюджету.

 

                         

 

                            ДОХОДИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 

          Розрахунок дохідної частини сільського бюджету на 2018 рік здійснено відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України із врахуванням децентралізації .

        Дохідна частина сільського бюджету на 2018 рік сформована в загальній сумі 37398,140 тис.грн., у тому числі 35809,700 тис.грн. – загальний фонд, 1588,440 тис.грн. – спеціальний фонд.

        Основним джерелом доходів загального фонду сільського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого прогнозується у сумі 9583,0 тис. гривень. При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано оподаткування доходів фізичних осіб за основною ставкою 18 відсотків, ріст мінімальної заробітної плати у наступному році до 3723 грн., підвищення прожиткового мінімуму, легалізація виплати заробітної плати.

        Крім того, плануються надходження земельного податку з юридичних осіб 810,0 тис.грн, орендої плати з юридичних осіб – 638,0 тис.грн, земельний податку з фізичних осіб –210,0тис.грн, з оренди з фізичних осіб –130,0 тис.грн, єдиного податку 1430,0 тис.грн, податок на нерухоме майно 483,0 тис.грн., акцизний податок з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизних товарів -1073,0 тис.гривень.

      Джерелом спеціального фонду сільського бюджету є власні надходження бюджетних установ, що фінансуються з сільського бюджету, їх обсяг на 2018 рік визначено в сумі 974,740 тис.грн., надходження до цільового фонду –100,0 тис.грн, та  кошти від продажу земельних ділянок в сумі  510,0 тис.гривень.

 

Фото без опису

 

 

 

                           

 

ВИДАТКИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

      Проект сільського бюджету на 2018 рік складено з урахуванням вимог програмно-цільового бюджетування.

      Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 зі змінами затверджено у новій редакції:

  • структуру кодування бюджетних програм місцевих бюджетів;
  • нову типову відомчу класифікацію;
  • нову програмну класифікацію видатків місцевих бюджетів.

      Проект бюджету складено з урахуванням вимог наказу щодо змін бюджетної класифікації та з урахуванням очікуваних змін у класифікації доходів бюджету у частині відображення міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів.

       Усього витрати сільського бюджету у 2018 році складуть 37398,140 тис.грн, в тому числі із загального фонду сільського бюджету – 35599,700 тис.грн, спеціального – 1798,440 тис.грн, в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 210,0 тис.гривень.

        Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетних галузей за загальним фондом обрахований у загальній  сумі 21899,854 тис.грн. і враховує виплати за посадовими окладами, доплати і надбавки обов’язкового характеру, матеріальну допомогу на оздоровлення окремим категоріям працюючих у бюджетній сфері відповідно до вимог законодавства тощо.

         При підготовці бюджету враховано встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 3723 грн на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС - 1762 гривень.

 

Фото без опису

 

           При формуванні окремих видатків соціального характеру враховано прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні.

        Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг розраховані з урахуванням фактичного споживання у 2017 році, діючих на даний час цін і тарифів та особливостей кожного закладу у частині проведених заходів з енергозбереження.

        Витрати на поточне утримання установ передбачені з урахуванням потреби забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних суспільних функцій.

 

Фото без опису

           

 

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

        У сільському бюджеті на 2018 рік видатки на виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачені у загальній сумі 3885,170 тис.гривень.

       Видатки на виплату заробітної плати працівникам апарату ради становлять 2832,440тис. гривень. У розрахунках видатків на оплату праці враховано виплати за посадовими окладами, надбавки та доплати обов’язкового та стимулюючого характеру, матеріальну допомогу на оздоровлення.

      Планові показники видатків на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги пропонується передбачити у розмірі 99,590 тис.грн, що відповідає прогнозному рівню цін та тарифів на природній газ та електроенергію.

     Видатки по незахищених статтях на утримання виконавчого апарату сільської ради обраховані в сумі 328,0 тис.гривень.

 

 

                                                     ОСВІТА

 

        У розрахунках по освітній галузі враховано зміни, що вносяться до чинного бюджетного законодавства з 1 січня 2018 року щодо джерел фінансування окремих видатків по галузі «Освіта».

      На фінансування Дубівського дошкільного навчального закладу  та Облапського дошкільного навчального закладу з короткотривалим перебування дітей, плануються видатки (без урахування власних надходжень бюджетних установ) у загальній сумі 1442,410 тис.гривень. На оплату праці працівників передбачаються кошти 989,3 тис.гривень, в розрахунок включені всі обов’язкові виплати – посадовий оклад, вислуга років, надбавка за престижність в розмірі 20%, матеріальна допомога на оздоровлення, надбавки за шкідливі умови праці.

      На харчування дітей заплановано 71,725 тис.грн. Вартість харчування 1 дитини в день передбачена в сумі 18 гривень для ясельної групи та 24 гривні для різновікової. Батьківська плата передбачається в розмірі 80 %.

      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 90,0 тис.гривень. Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений, з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2018 році.

       Джерелами формування спеціального фонду по дошкільних навчальних закладах є власні надходження бюджетних установ освіти у сумі 204,336 тис.грн., які спрямовуються на  придбання продуктів харчування.

       Видатки на виконання бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» заплановані в сумі 23106,770 тис.гривень, в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 16681,9 тис.грн, додаткової дотації  на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 1868,755 тис.грн,  та сільського бюджету –4556,115 тис.гривень.

     Фонд оплати праці працівників на 2018 рік обрахований в загальному обсязі 16926,794 тис.гривень.

     Фонд оплати праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції складає 13665,500 тис.гривень. В межах зазначеного ресурсу заплановано посадові оклади з обов’язковими надбавками та доплатами, щорічна винагорода в розмірі 50%, надбавка за престижність, матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників та інше. Крім того, передбачено покращення умов оплати праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, а саме встановлення мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче одинадцятого.

      Розрахунок видатків на оплату праці обслуговуючого персоналу проведено із врахуванням розміру мінімальної заробітної плати в сумі 3723 грн. та посадового окладу працівника І-го тарифного розряду – 1762 гривень. Обсяг додаткової дотації на дану мету передбачений у сумі 1868,755 тис.гривень.

      Відповідно до статті 5 Закону України від 26.04.2001 №2402-ІІІ «Про охорону дитинства» заплановані видатки на харчування. Розрахунок проведено з урахуванням натуральних норм та очікуваних контингентів учнів. Обсяг видатків на харчування в загальноосвітніх школах на 2018 рік по загальному фонду у сумі  225,555 тис.грн. дасть можливість забезпечити за рахунок коштів сільського бюджету харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами та дітей з малозабезпечених сімей (1-4 класи) з розрахунку 8,00 грн. на день. За рахунок коштів сільського бюджету передбачено річні видатки на харчування учнів, батьки яких мобілізовані та демобілізовані  та на учнів 1-4 класів у розмірі 3 гривень.

      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 1885,785 тис.гривень. Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений, з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2018 році.

       На реалізацію заходів Комплексної програми розвитку освіти Дубівської сільської ради на 2017-2021 роки по загальноосвітніх закладах передбачено 155,816 тис.гривень. Зазначені видатки спрямовуються на забезпечення проведення  предметних олімпіад, спортивно-масових змагань та підвезення учнів до опорного навчального закладу, виплати стипендії обдарованим дітям.

     Джерелами формування спеціального фонду по загальноосвітніх школах є власні надходження бюджетних установ освіти у сумі 759,904 тис.грн., які спрямовуються на  харчування учнів у школах та кошти бюджету розвитку (з них 210,0 тис.грн переданих із загального фонду) у сумі 720,0 тис.грн. передбачається спрямувати на виготовлення  та проведення  робіт по  реконструкції НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальн,

ий заклад с.Вербка» .

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Для виконання основних завдань із соціального захисту та соціального забезпечення населення у 2018 році передбачено 694,190 тис.гривень.

         У зв’язку з утворенням Центру із надання соціальних послуг Дубівської сільської ради заплановані  видатки на утримання установи в сумі 494,190 тис.гривень. В складі видатків основну питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями,  обсяг якої становить 480,040 тис. гривень.

        На проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 4,150 тис. гривень.

       На виконання Програми соціального захисту населення Дубівської сільської ради на 2014-2018 роки передбачаються асигнування загальним обсягом 150,0 тис.гривень. Цей фінансовий ресурс дозволить забезпечити виплати одноразової допомоги на лікування, одноразової допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні Сили України та допомоги на поховання.

      На виконання «Цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей Дубівської сільської ради на 2017-2022 роки» передбачено видатки у сумі 50,0 тис.гривень.

 

                         

 

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦВО

 

          У сільському бюджеті на 2018 рік видатки на галузь культури передбачені у загальному обсязі у сумі 1088,545 тис.грн., в тому числі асигнування загального фонду становлять 1080,545 тис.грн., спеціального фонду (власні надходження установ) – 8,0 тис.гривень.

На утримання Публічної бібліотеки з загального фонду передбачено 415,040 тис.гривень.

На утримання Центру культури і дозвілля передбачено кошти в сумі 585,505 тис.грнивень.

Видатки на заробітну плату заплановані в обсязі 610,057 тис. гривень. За рахунок бюджетних асигнувань буде забезпечена виплата заробітної плати відповідно до нових умов оплати праці, які запроваджуються з  1 січня 2018 року, матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу для всіх працівників закладів культури, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 10%, надбавок за особливі умови роботи, за стаж.

       Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений, з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2018 році, в сумі 178,415тис. гривень.

       На проведення заходів Програми відзначення пам’ятних дат передбачено асигнування у сумі 80,0 тис, гривень.

      Кошти спеціального фонду у сумі 8,0 тис.грн. передбачається спрямувати на придбання матеріалів, обладнання та  оплату відряджень. 

 

                            ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

            На реалізацію Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Дубівської сільської ради на 2016-2018 роки в сільському бюджеті передбачаються асигнування загальним обсягом 25,0 тис.гривень. Цей фінансовий ресурс дозволить забезпечити проведення спортивно масових заходів, виплати добових спортсменам, перевезення їх та закупівлю спортивного інвентаря.

 

           ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

         У сільському бюджеті для організації благоустрою сіл сільської ради передбачені видатки на 2018 рік в сумі 665,0 тис.грн., це послуги по обслуговуванню вуличного освітлення та придбання ламп вуличного освітлення,  вивіз сміття, спилювання дерев, благоустрій кладовищ, в т.ч. оплата електроенергії за вуличне освітлення -180,0 тис.гривень.

 

                                 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

         Для виконання основних завдань з економічної діяльності передбачається виділення коштів на реалізацію заходів Програми підтримки особисто селянських господарств у Дубівській ОТГ на 2017-2020 роки у сумі 12,0 тис.грн., та на здійснення заходів по землеустрою у 2018 році  заплановані видатки у сумі 20,0 тис.гривень на виготовлення права власності на землі комунальних установ сільської ради.

 

                   БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

 

        У сільському бюджеті відповідно до програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Дубівської сільської ради передбачені видатки в сумі 100,0 тис.грн. на виготовлення проектів змін до генпланів забудови населених пунктів.

 

                    ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, 

                                  ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

 

      У  сільському бюджеті на 2018 рік  передбачені видатки на проведення робіт по ремонту, реконструкції автомобільних доріг в сумі  300,0тис.грн., в тому числі:  для закупівлі дизпалива, паливо-мастильних матеріалів, дорожніх знаків – 100,0 тис.грн., для виконання поточного ремонту та грейдерування доріг, очищення їх від снігу, поточного ремонту дорожнього освітлення – 200,0 тис.гривень.

 

    

                                         ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

 

      Кошти цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування заплановані в сумі у сумі 100,00 тис.грн, за рахунок поступлень від наданих послуг трактора. Дані кошти пропонується використовувати на оплату праці трактористу та на придбання ПММ та оплату послуг.

 

                    ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ             

                                 НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

         Для здійснення заходів з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в сільському бюджеті пропонується виділити кошти  у сумі 25,0 тис.гривень.

                                  МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

 

         Видатки на місцеву пожежну охорону передбачені у сумі 202,1 тис.гривень. Заплановано виплату заробітної плати 3 пожежникам у розмірі 149,0 тис.грн відповідно до нових умов оплати праці, які запроваджуються з 1 січня 2018 року. Також передбачені видатки для придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин  та інші  видатки на утримання даної установи.

 

              

 

        ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО   

                                            СЕРЕДОВИЩА        

        

       Для забезпечення іншої діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів у сільському бюджеті на 2018 рік та  відповідно до Програми охорони навколишнього середовища Дубівської сільської ради на 2013-2018 роки планується використати 50,0тис.грн. для окультурення сміттєзвалища, захисту від підтоплень, очищення русел річок і каналів від дерев та кущів.

        На природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів передбачено асигнування  у сумі 3,7 тис.гривень.

 

                              СУБВЕНЦІЇ ІНШИМ БЮДЖЕТАМ

 

      Всього з сільського бюджету пропонується спрямувати субвенцій у сумі 3835,699 тис.грн., з яких :

     - реверсну дотацію державному бюджету у сумі 424,0 тис.гривень;

    - субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції бюджету міста Ковеля –2651,7 тис.грн, в тому числі цільові видатки на надання первинної медичної допомоги -479,4 тис.грн та на надання вторинної медичної допомоги -2172,3тис гривень.

    - іншу субвенцію у сумі 759,999 тис.грн., з них на: оплату енергоносіїв закладів охорони здоров’я розташованих на території сільської ради – 195,846 тис.грн., на відшкодування заробітної плати кочегарів по закладах охорони здоров’я району – 39,199 тис.грн.,   на утримання інших закладів освіти -36,1 тис.грн., на утримання методкабінету відділу освіти райдержадміністрації на 6 місяців  – 41,391 тис.грн., Голобській дитячо-юнацькій спортивній школі у сумі 152,019 тис.грн., виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – 16,680 тис.грн., на здійснення видатків по обслуговуванню дітей із сіл сільської ради в міській школі мистецтв та дитячій художній школі – 278,764 тис.гривень.

 

 

 

  Начальник фінансово-економічного відділу                        Н.П. Бабарига


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь