Дубівська громада

Волинська область, Ковельський район

ЗВІТ про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Центром надання соціальних послуг Дубівської сільської ради за 2021 рік

Дата: 01.07.2021 11:39
Кількість переглядів: 428

 

ЗВІТ

про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Центром надання соціальних послуг

Дубівської сільської ради за 2021  рік

 

        

         Відповідно ст.11 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», службою у справах дітей та соціального захисту Дубівської сільської ради проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються Центром надання соціальних послуг Дубівської сільської ради (далі – Центр) за 2021 рік. У ході проведення оцінки застосовувалися методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки  якості соціальних послуг».

            Зовнішня  оцінка якості соціальних послуг проводилася  комісією з проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг (далі – Комісія), склад якої затверджено рішенням виконавчого комітету Дубівської сільської ради від 23 червня 2021р. 11/9 «Про утворення комісії з проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг».

         Метою зовнішньої оцінки є визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам та потребам отримувачів, удосконалення діяльності роботи з організації  та надання соціальних послуг, що надаються Центром надання соціальних послуг Дубівської сільської.

         Зовнішньому моніторингу та оцінці якості соціальних послуг за звітний період підлягають:

  • дотримання вимог та показників забезпечення якості надання соціальної послуги догляду вдома, визначених Державним стандартом догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013року № 760;
  • дотримання вимог та показників забезпечення якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду, визначених Державним стандартом стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності", затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики від 29.02.2016 року №198.

         Комісія використовувала наступні методи проведення оцінки:

• опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників;

• спостереження за процесом надання соціальних послуг;

• бесіди / співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг;

• вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

         Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг, а саме:

• адресність та індивідуальний підхід;

• результативність;

• своєчасність;

• доступність та відкритість;

• повага до гідності отримувача соціальної послуги;

• професійність.

          Предметом оцінки якості стали соціальні послуги з догляду вдома та стаціонарного догляду.

Догляд вдома

         Для проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості, наведені у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома.

         За звітний період соціальна послуга з догляду вдома була надана 64 особам, або 100% від виявлених.

         Відповідно до визначених потреб, послугу догляду вдома громадяни отримують 2,3 та 5 разів на тиждень.

         Середнє навантаження на соціального робітника складає 10.

Методи оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

  • опитування/анкетування отримувачів соціальної послуги догляду вдома та/або їх законних представників;
  • спостереження за процесом надання соціальної послуги вдома;
  • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальної послуги догляду вдома.

         З метою вивчення зворотньої думки отримувачів соціальної послуги догляду вдома проводилось анкетування/опитування отримувачів соціальної послуги, аналіз відгуків щодо організації та надання соціальної послуги.

         Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома, проведено анкетування
16 отримувачів соціальної послуги догляду вдома.

         За звітний період складено 4 акти за підсумками планових перевірок, затверджених графіком перевірок соціальних робітників, що забезпечує систематичність та виключає дублювання.

         Під спостереженням були усі 7 соціальні робітники, або 100% фактично працюючих. Послуги, що надаються соціальними робітниками , відповідають п.18 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 29.12.2009 року №1417. З кожним підопічним укладено договір про соціальне обслуговування.

         Соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома щоденно проводять самооцінку своєї роботи. 100% соціальних робітників оцінюють свою роботу "добре".

         Під час моніторингу проведено вивчення документації відділення соціальної допомоги вдома.

         На всіх отримувачів соціальної послуги догляду вдома сформовані особові справи, які відповідають вимогам Державного стандарту догляду вдома та п.26 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2009 року №1417.

         Оцінка результатів аналізу опитування і спостереження отримувачів соціальної послуги догляду вдома показує позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

         Для проведення оцінки якості соціальної послуги догляду вдома застосовувалися кількісні та якісні показники.

         Адресність та індивідуальний підхід

          Згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Особові справи  підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги. У справах проведено повторне визначення індивідуальних потреб та здійснено перегляд індивідуальних планів один раз на пів року.

         Результативність

          Згідно проведеного опитування, опитані підопічні задоволені наданням соціальної послуги вдома.

         Своєчасність

         Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймаються сільським головою з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги

         У 2021 році порушення термінів оформлення документації для надання соціальних послуг у центрі відсутні.

         Доступність та відкритість

          Розташування приміщення Центру є вдалим, приміщення знаходиться в центрі села Дубове із зручним транспортом сполучення.

         Центр знаходяться на першому поверсі приміщення. На вході в приміщення встановлений пандус, на центральному вході є кнопка виклику персоналу.

         Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про надання,  умови та зміст соціальної послуги, містяться буклети, інші інформативні документи.

         Повага гідності отримувача соціальної послуги

          Під час проведення зовнішнього моніторингу було встановлено, що працівники Центру надання соціальних послуг Дубівської сільської ради ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов'язків (п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

         Професійність

         Штатний розпис Центру сформовано відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням спеціалізації. У всіх працівників є затверджені посадові інструкції.

         Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру.

         Щомісяця проводяться виробничі наради, на яких  проходять ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

         Зовнішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

          Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – "Добре".

          Заплановані заходи для покращення соціальної допомоги вдома Центру:

  • підвищувати рівень кваліфікації соціальних робітників;
  • продовжувати роботу щодо виявлення осіб похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;
  • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, та інших необхідних форм та забезпечувати оформлення документації відповідно до вимог законодавства;
  • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;
  • переглядати дати та особові справи громадян, які перебувають на обслуговуванні відділення.

Послуга стаціонарний догляд

     Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання в с.Облапи застосовувалися показники якості соціальної послуги стаціонарного догляду, наведені у Державному стандарті стаціонарного догляду, особам які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

          Комісія використовувала такі методи оцінки: опитування шляхом відвідування проживаючих у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання в с.Облапи з метою отримання відгуків стосовно організації послуги стаціонарного догляду, співбесіди, аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 13 отримувачів послуги. За період проведення зовнішньої оцінки скарг не зареєстровано.

    Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальної послуги.

          При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду Комісією застосовувались такі показники: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача  соціальної послуги, професійність.

          Соціальна послуга стаціонарного догляду надається Центром надання соціальних послуг Дубівської сільської ради

          Станом на 01.07.2021 року у відділенні проживає 13 громадян.

          Відділення має належну матеріально-технічну базу. На даний час приміщення обладнано газовим опаленням, здійснено косметичний ремонт житлових кімнат та підсобних приміщень, приміщення обладнано енергоефективними металопластиковими вікнами. Є їдальня, пральна кімнати та кімната гігієни, туалети. Встановлено систему автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу. Поблизу відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання в с.Облапи знаходиться місцева пожежна охорона.

           У відділенні забезпечено право підопічних на особистий простір та належні умови проживання: кімнати для проживання підопічних вмебльовані, охайні, задовільна якість освітлення. Підопічні відділення забезпечуються медичним обслуговуванням, у достатній кількості забезпечені м'яким інвентарем, чотириразовим харчуванням, засобами малої механізації: зокрема візками, ходунками, кріслами-стільцями із санітарним оснащенням, також забезпечене належне облаштування та функціонування санітарних кімнат.
           У відділенні створено запас медикаментів невідкладної допомоги підопічним. Також здійснюється контроль за якістю харчових продуктів, їх збереженням, приготуванням та нормуванням.

           Кожним підопічним укладено декларацію про надання медичних послуг з сімейним лікарем місцевої амбулаторії .

          Таким чином основні заходи, що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду, виконуються у повному обсязі.

Показники якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду:

Кількісні показники

- кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за звітний період – 0;

- кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги стаціонарного догляду – 100%;

- кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації - 1 працівник.

Якісні показники:

          Адресність та індивідуальний підхід

          Згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Всі особові справи підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного проживання стовідсотково містять індивідуальні плани надання соціальної послуги стаціонарного догляду та іншу документацію, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.

          Результативність

          Згідно проведеного опитування підопічних, всі задоволені соціальною послугою стаціонарного догляду, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги. Письмових скарг із сторони  підопічних не було.

          Своєчасність

          Рішення про надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи відмову у її наданні приймається сільським головою.

         

.

          Доступність та відкритість

          Відділень стаціонарного догляду для постійного проживання розташоване в с.Облапи із зручним транспортним сполученням. Біля приміщення обладнано альтанка. Будівля облаштована пандусами.                                         

         Повага до гідності отримувача соціальної послуги

          Працівники відділення стаціонарного догляду ввічливо та коректно ставляться до громадян під час виконання своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 2,3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення не виявлено.

          Професійність

          Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. На кожного працівника відділення заведена особова справа з необхідним пакетом документів.

          Один раз на рік  надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

          Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають  встановленому рівню – "Добре".

Заплановані заходи для покращення роботи відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с.Облапи                                     

- в межах фінансових можливостей сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с.Облапи;

 - продовжувати роботу щодо виявлення людей похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

- своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

- проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо покращення  якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

  - своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

 - продовжити відповідну роботу спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.

          Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників усі вищевказані соціальні послуги, що надаються Центром надання соціальних послуг Дубівської сільської ради відповідають встановленому рівню – "Добре".

          Однак, під час проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг були виявлені недоліки, для усунення яких заплановано здійснити наступні заходи:

 - продовжувати роботу щодо виявлення людей похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

 - в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома;

 - в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с.Облапи;

- проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг.

 

 

 

Начальник служби у справах дітей

та соціального захисту

Дубівської сільської ради                                                       Ольга ШИМЧУК

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь