Дубівська громада

Волинська область, Ковельський район

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ ДУБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 12.01.2022 15:42
Кількість переглядів: 366

    БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)        
    1.   Фінансовий відділ Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області   37     43985983        
    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)        
    2.   Фінансовий відділ Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області   371     43985983        
    (найменування відповідального виконавця)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)        
    3.   3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах     03509000000        
        (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код бюджету)        
    4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:        
    1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
    Керівництво і управління у відповідній сфері - галузі фінансів  
    2)  завдання бюджетної програми;  
    Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері  
    3) підстави реалізації бюджетної програми.  
    Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування", рішення сільської ради "Про бюджет Дубівської сільської територіальної громади на 2022 рік"  
    5. Надходження для виконання бюджетної програми:        
    1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                                                     (грн.)            
    Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)            
    загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11+12)
           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14            
      Надходження із загального фонду бюджету 0 0 0 0 580 610 0 0 580 610 652 360 0 0 652 360            
      УСЬОГО 0 0 0 0 580 610 0 0 580 610 652 360 0 0 652 360            
    2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.)                                                                                
    Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                                
    загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7+8)
                                                                               
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                
      УСЬОГО:                                                                                                
  6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
  1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:  (грн.)      
  Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  2111 Заробітна плата 0 0 0 0 458 310 0 0 458 310 517 810 0 0 517 810      
  2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 103 910 0 0 103 910 113 920 0 0 113 920      
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 4 160 0 0 4 160 5 300 0 0 5 300      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 14 230 0 0 14 230 14 330 0 0 14 330      
  2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000      
    УСЬОГО 0 0 0 0 580 610 0 0 580 610 652 360 0 0 652 360      
  2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:    (грн.)    
  Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
                                   
    УСЬОГО                              
  3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
  2111 Заробітна плата 570 000 0 0 570 000 627 000 0 0 627 000                                                                            
  2120 Нарахування на оплату праці 125 400 0 0 125 400 138 000 0 0 138 000                                                                            
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000 0 0 9 000 10 000 0 0 10 000                                                                            
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15 000 0 0 15 000 18 000 0 0 18 000                                                                            
  2273 Оплата електроенергії 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000                                                                            
    ВСЬОГО 720 400 0 0 720 400 794 000 0 0 794 000                                                                            
  4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
                                                                                                 
    УСЬОГО                                                                                            
  7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:    
  1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.)      
  N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері 0 0 0 0 580 610 0 0 580 610 652 360 0 0 652 360      
    УСЬОГО 0 0 0 0 580 610 0 0 580 610 652 360 0 0 652 360      
  2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
  1 Здійснення виконавчими органами міських  720 400 0 0 720 400 794 000 0 0 794 000                                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
        (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері                                                                                                                                                                                                            
    УСЬОГО 720 400 0 0 720 400 794 000 0 0 794 000                                                                            
  8. Результативні показники бюджетної програми:    
  1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:            
  N
з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)            
  загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13            
    Затрат                                  
    кількість штатних одиниць од. внутрішній облік 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00            
    Продукту                                  
    кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішній облік 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00            
    Ефективності                                  
    витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. внутрішній облік 0,00 0,00 0,00 154238,00 0,00 154238,00 163090,00 0,00 163090,00            
  2) результативні показники бюджетної програми у   2023-2024 роках:                                                            
  N
з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                            
  загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                            
    Затрат                                                                            
    кількість штатних одиниць од. внутрішній облік 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00                                                            
    Продукту                                                                            
    кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішній облік 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00                                                            
    Ефективності                                                                            
    витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. внутрішній облік 180100,00 0,00 180100,00 198500,00 0,00 198500,00                                                            
 
    9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)                  
    Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                  
    загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                  
    Обов’язкові виплати 0 0 268 800 0 278 288 0 305 000 0 335 500 0                  
    Премії 0 0 32 710 0 216 428 0 238 000 0 261 800 0                  
    Матеріальна допомога 0 0 22 400 0 22 400 0 24 600 0 27 000 0